Focus op veiliger werken

Schrijft uw bedrijf veiligheid op de werkvloer met hoofdletters? En is veiliger werken een Integraal hoofdstuk in het bedrijfsbeleid? Als werkgever draagt u – conform de Arbowet – de verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid van werknemers én derden, zoals klanten en leveranciers die uw bedrijf bezoeken. Verder is het belangrijk dat u de integriteit van werknemers veilig stelt in het personeelsbeleid.

Wees integer, eerlijk en oprecht

Integriteit is de stuwende kracht achter elke vertrouwensrelatie. Niet alleen in de onderlinge samenwerking tussen collega’s. Maar zeer zeker ook in de omgang met leveranciers en (potentiële) klanten. Om de gunfactor positief te beïnvloeden, is het belangrijk dat integriteit op managementniveau een agendapunt is. Deze arbeidsmoraal dient als een rode draad door het arbeidsproces te lopen. Zo borgt u integriteit op persoonlijk vlak en op bedrijfsniveau.

Impuls aan kwaliteit

Voor bedrijven is het een belangrijke voorwaarde dat bedrijfsprocessen effectief en efficiënt verlopen. Bedrijfsregels vormen een belangrijke schakel in het interne kwaliteitssysteem. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten werknemers er goed mee uit de voeten kunnen. Een procesmatige benadering zorgt voor structuur en resultaat. Stalen Neuzen ondersteunt als uw bedrijf inzicht
nodig heeft in de koppeling tussen de gehanteerde bedrijfsregels en de kwaliteit die u voor ogen heeft. In vervolgstappen begeleiden we u ook graag naar diverse kwaliteitscertificeringen, zoals ISO, MVO en VCA.

Participeer met mobiliteit in de arbeidsmarkt

Boeien en binden van personeel is een continue proces. Het maakt niet uit of uw werknemers in vaste dienst zijn. Of dat u gebruik maakt van uitzendkrachten of flexwerkers. Excelleren in werk staat of valt met betrokkenheid en waardering. Het spreekt voor zich dat u hiervoor met een uitgesproken personeelsbeleid de basis legt. Training & opleiding van medewerkers is een beproefd instrument. Kijk daarbij verder dan de functiemogelijkheden binnen uw organisatie. Met deze vorm van arbeidsmarktparticipatie investeert u ook op langere termijn.