Stappenplan

Veilig(er) werken start met een behoeftepeiling

visie2Geeft uw bedrijf prioriteit aan veilig(er) werken. Bij Stalen Neuzen start de focus op veiligheid met een behoeftepeiling. Tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek willen we van de hoed en de rand weten. Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar uw visie en doelstellingen. Welke route legt u af om uw doel te bereiken? Welke instrumenten gaat u daarbij inzetten? En lest best: hoe hoog is het budget dat u wenst te besteden aan veilig(er) werken? Kortom: tijdens een praktisch vraag- en antwoordspel stelt Stalen Neuzen uw specifieke behoefte vast. Zo leggen we de basis voor een gezamenlijk traject.

Plan van aanpak bepalen met Risico Inventarisatie & Evaluatie

bedrijfsbeleid2Om veilig(er) werken binnen uw bedrijf vorm en inhoud te geven, is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) onmisbaar. De RI&E is een wettelijk verplicht instrument. Ideaal om risico’s in kaart te brengen, een plan van aanpak op te stellen en ondernomen acties te evalueren. Stap voor stap worden Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) doorgelicht en op uw onderneming afgestemd. Het is niet alleen belangrijk dat de geplande acties voldoen aan wettelijke eisen. Aandacht voor veilig(er) is ook een continue (verbeter) proces. Het is dus zaak dat veiligheid tot het DNA van uw organisatie gaat behoren.

Op maat gesneden adviezen om veilig(er) te werken

veilig werkenUw behoeftepeiling en de uitkomsten van een RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vormen de basis van een op maat gesneden advies voor veilig(er) werken. zal een specifiek advies volgen. Wettelijke eisen zijn daarbij niet alleen richtinggevend. Het geformuleerde VGW-beleid moet voor uw medewerkers ook passen als een maatpak. Stalen Neuzen adviseert hierbij over uiteenlopende onderwerpen. U kunt hierbij denken aan de opmaak van een RI&E en de inhoud van arbeidsvoorwaarden en/of bedrijfsreglement. Verder zijn we ook uw partner voor de benodigde trainingen en opleidingen in veilig(er) werken.

Trainingen en opleidingen in veilig(er) werken

maatwerk3In het bedrijfsleven is veilig(er) werken uiteraard ook een kwestie van de juiste kennis en vaardigheden. Stalen Neuzen verzorgt een breed scala aan trainingen en opleidingen om die kennis en vaardigheden up to date te houden. Uw bedrijfsbehoefte geeft hierbij richting. Om de beste resultaten voor uw teams of individuele werknemers te realiseren, is maatwerk een belangrijk uitgangspunt. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de ‘stalen’ neuzen dezelfde kant op wijzen.

Samen sterk in veiligheid met teambuilding

teambuilding2Uw medewerkers vormen de motor van uw organisatie. Het is zaak dat afzonderlijke schakels gesmeerd lopen en goed op elkaar afgestemd zijn. Zowel synergie als samenwerking tussen medewerkers, afdelingen en teams maken het verschil. Stalen Neuzen is uw partner voor krachtige teambuildingssessies. Tijdens deze sessie komen thema’s aan bod als situationeel leiderschap, gesprekstechnieken, zelfreflectie en interactie. Stalen Neuzen kiest daarbij voor beproefde spelvormen. Om beoogde resultaten te boeken zijn betrokkenheid en wederzijds respect een must.

Individuele begeleiding

zelfreflectie2Ieder individu is verschillend en vraagt dus om een andere aanpak in training, coaching en begeleiding. Ook uw teamleiders of managers doen hun uiterste best om ‘een goede leidinggevende’ te zijn. De ervaring leert dat sommige het lastig vinden om collega’s aan te spreken op hun gedrag of werkhouding. Vooral als ze managers intern zijn doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Integriteit, emotie en functioneel handelen komen dan met elkaar in conflict.

Stalen Neuzen verzorgt individuele, op maat gesneden begeleidingstrajecten. Insteek is om leiderschapsvaardigheden te verbeteren, zonder jezelf anders voor te doen. Een belangrijke pijler onder deze sessie is gedragsreflectie. Hieruit vloeien verbeterpunten voort, waaraan uw leidinggevenden stap voor stap kunnen werken.